xuất nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng

Để nhập khẩu thực phẩm chức năng vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do các Bộ quản lý ngành chỉ định. Đối với mặt hàng Thực phẩm chức năng nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Thu tuc […]

Xuất Nhập Khẩu Trong Những Ngày Qua – Những Biến Đổi và Thách Thức

Những ngày gần đây, ngành xuất nhập khẩu đang trải qua một loạt biến đổi và thách thức đáng chú ý. Tạo nên một bức tranh phức tạp về tình hình thương mại quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu về những yếu tố quan trọng và tác động của chúng trong ngành này. Tăng Trưởng […]