Kiến thức

Mã Zip Code Mỹ, Danh Sách Zip Code Tại Mỹ

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm mã Zip Code của một địa chỉ tại Mỹ? Bạn cần danh sách mã Zip Code của các bang tại Mỹ để tham khảo? Tại Bến Tre Logistics, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách mã Zip Code ở các tiểu bang tại Mỹ chi […]

Thuật ngữ vận tải hàng không phổ biến hiện nay

Ngành hàng không sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, có thể gây khó khăn cho người mới tìm hiểu. Dưới đây là một số thuật ngữ vận tải hàng không phổ biến: 1. AWB (Air Waybill): Vận đơn hàng không Là chứng từ ghi nhận hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng […]

Các Loại Hàng Hóa Cần Lưu ý Khi Gửi Hàng Đi Trung Quốc

Khi bạn quyết định gửi hàng hóa tới Trung Quốc, có một số loại hàng hóa cần được xem xét một cách cẩn thận để đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình vận chuyển. Dưới đây là danh sách các loại hàng hóa cần lưu ý khi bạn chuẩn bị gửi chúng tới đất […]