thông tin

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Dựa theo nội dung quy định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007: “Hàng hóa phải kiểm tra chất lượng là những hàng hóa có khả năng gây mất an toàn”. Đó là những sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và […]

Những chuyển đổi kinh tế trong xuất nhập khẩu trong tuần qua (29/10/2023-5/11/2023)

Tuần qua, thế giới chứng kiến một số chuyển đổi kinh tế đáng chú ý trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Bao gồm: Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy. Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới […]

Xuất Nhập Khẩu Trong Những Ngày Qua – Những Biến Đổi và Thách Thức

Những ngày gần đây, ngành xuất nhập khẩu đang trải qua một loạt biến đổi và thách thức đáng chú ý. Tạo nên một bức tranh phức tạp về tình hình thương mại quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu về những yếu tố quan trọng và tác động của chúng trong ngành này. Tăng Trưởng […]