Thuật ngữ vận tải hàng không phổ biến

Thuật ngữ vận tải hàng không phổ biến hiện nay

Ngành hàng không sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành, có thể gây khó khăn cho người mới tìm hiểu. Dưới đây là một số thuật ngữ vận tải hàng không phổ biến: 1. AWB (Air Waybill): Vận đơn hàng không Là chứng từ ghi nhận hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng […]