Tuyên Quang

Vận chuyển cam sành Hàm Yên – Tuyên Quang đi Sài Gòn

Tìm hiểu đôi điều về đặc sản Tuyên Quang cũng như cam sành Hàm Yên Về Tuyên Quang, thưởng thức đặc sản cam sành Hàm Yên nổi tiếng Theo những câu chuyện từ xa xưa kể lại, cam sành Hàm Yên có nguồn gốc từ bản Mường. Đến khoảng những năm 1890, có hai cụ […]