Mã số

Khái quát chung về HS CODE

HS code là gì? Mã HS code là gì Mã HS hay HS code là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu. Có tên là “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa” – Harmonized Commodity Description and Coding System. Đươc quy định theo Hệ thống phân loại hàng hóa do […]