chuyến quà 8/3

Dịch vụ vận chuyển quà 8/3 của Bến Tre Logistics

Ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp để ghi nhận và tôn vinh những thành tựu về mặt xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ. Ngày này cũng được sử dụng để nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới và sự phân biệt đối xử mà phụ nữ […]