cấp giấy phép

Dịch vụ xin cấp giấy phép của Bộ Y tế nhanh gọn

Điều kiện với đơn vị nhập khẩu trang thiết bị y tế Điều kiện pháp lý của doanh nghiệp xin cấp giấy phép Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó đăng ký phạm vi ngành nghề là kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế. Điều kiện […]