Tổ yến

Gửi tổ yến đi Thái Lan tại Bến Tre Logistics

Khi gửi tổ yến đi Thái Lan, bạn cần tuân thủ các quy định và quy định pháp luật của Thái Lan về nhập khẩu Bao gồm các quy định về vệ sinh thực phẩm, an toàn thực phẩm, và các quy định hải quan. Có thể có yêu cầu cụ thể về chứng nhận […]